picture

Pony Power voor Kids

Pony Power voor Kids is een sociale vaardigheidstraining m�t pony�s, voor jonge kinderen vanaf 6 jaar. De training bestaat uit 5 bijeenkomsten en een terugkommiddag.

In de lessen van Pony Power voor Kids wordt op een speelse educatieve manier gewerkt aan: communicatie, het omgaan met emoties, ruimte mogen innemen, het aangeven en bewaken van grenzen, het samenwerken, het krijgen van meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Elk kind krijgt een eigen Pony Power werkboek waarin de theorie van de 5 lesthema�s uitvoerig wordt beschreven aan de hand van praktische oefeningen. Het kind neemt het lesboek iedere week mee naar huis zodat er ook thuis in het boek gewerkt kan worden.
Tijdens de cursus wordt elk stuk theorie gekoppeld aan praktische oefeningen met de pony�s. De niet-oordelende aanwezigheid van de pony�s zorgt voor een gevoel van emotionele veiligheid en vertrouwen. Door de reacties van de pony op het gedrag van het kind, krijgt het kind inzicht in zijn/haar gedrag en de gevolgen ervan. Door deze directe feedback leert het kind welk gedrag effectief is.
Kinderen die deelnemen aan de cursus Pony Power voor Kids leren op zichzelf te vertrouwen, gedrag van zichzelf en van anderen te begrijpen en komen meer in hun kracht te staan.

De cursus wordt afgesloten met een diploma uitreiking voor de kinderen en een verslag voor de ouders. Na ca 6 weken volgt er een terugkommiddag.
Er wordt tijdens de cursus niet paardgereden, alle oefeningen worden vanaf de grond verricht.

Kosten en aanmelding:
Voor deze cursus van 5 lessen en de terugkommiddag, het werkboek, het diploma en het ouderverslag betaalt u 295,00 euro inclusief btw.
In mei en september starten er weer een nieuwe cursussen.
Voor meer informatie of voor het aanmelden van uw kind kunt het contactformulier invullen.

Ik werk samen met Eveline van Beers, www.eigenweiscoaching.nl.

Meer lezen: www.ponypowervoorkids.com PPvK